Print This Page

Sytemy UNIHOME

 

GALIA EST OMINS DIVISA IN PARTES TRES...

napisał kiedyś Julisz Cezar

Pewnie myślał o domu Galia, bo rzeczwysiście są trzy najważniejsze elementy składowe systemu UNIHOME w domi Galia:-)

EKONOMIKA, BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT.

 

 Energie ze słónca można czerpać nawet zimą. Tak jest bardziej ekonomicznie i komfortowo:-)

 

System UNIHOME
 

Wstęp

Każdy system Inteligentnego Budynku jest z jednej strony kompromisem pomiędzy założeniami projektanta a realnymi potrzebami użytkownika. Z drugiej jest to kompromis pomiędzy możliwymi do poniesienia nakładami a realiami rynkowymi oraz dostępnymi technologiami. Każdego roku możwliości wprowadzenia inteligencji do budynków mieszkalnych wzrastają a ceny tych rozwiązań są coraz bardziej przystępne. Zanim więc zafundujemy sobie jakikolwiek system zastanówmy się po co będzie on nam potrzebny. Jako że, nie znając wszystkich możliwych rozwiązań (bo powstają one lub stają sie dostępne w czasie realizacji IB) ani nawet wszystkich potrzeb klientów budynku (np. potrzeb w zakresie bezpieczeństwa) czy też problemów użytkowników nigdy nie decydujmy się  na ostateczne rozwiązanie na etapie budowy. Z tych powodów system Inteligentnego Budynku (IB) musi być: otwarty, modułowy i rozbudowywalny, co oznacza w praktyce, ze na etapie budowy musi powstać odpowiedni szkielet, który będzie mógł być przez wiele lat wypełniany funkcjonalnościami. Nie jest to łatwe, ale jest możliwe.

 
 
 
 

1. Czym jest UNIHOME ?

Projektanci i użytkownicy domów mieszkalnych oprócz piękna i funkcjonalności coraz częściej zaczynają dostrzegać możliwość (a niekiedy nawet konieczność) zastosowania elektronicznych zintergrowanych systemów sterowania i zarządzania (BMS) Inteligentnego budynku w celu zwiększenia ekonomiki oraz poprawy walorów zabezpieczenia opracowywanego budynku.

UNIHOME, to System Inteligentnego budynku zaprojektowany przez autora niniejszej strony www specjalnie dla odbiorców indywidualnych. UNIHOME to próba stworzenia otwartego, modułowego i rozbudowywalnego rozwiązania w tym zakresie. Została zrealizowana dotychczas w jednym budynku mieszkalnym - Domu GALIA.

 
 

Opis systemu UNIHOME

Definicja systemu UNIHOME. UNIHOME to System Inteligentnego budynku zaprojektowany specjalnie dla odbiorców indywidualnych, realizujący trzy podstawowe funkcje: 

Podniesienie ekonomiki użytkowania budynku  

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Podniesienie komfortu przebywania w takim budynku

  

Opis głównych elementów składowych systemu UNIHOME:

 

2.1 System UNIHOME składa się z:

2.1.1       sterowników pomieszczeń działających w sieci LONWorks

2.1.2       urządzeń kontrolno-pomiarowych (sensorów) działających w sieci LONWorks. Mogą to być łączniki światła, czujniki zmierzchowe, ruchu, sondy mierzące siłe wiatru, słońca czy temperaturę itp

2.1.3       urządzeń wykonawczych (aktorów) działających niezależnie, którymi dodatkowo można sterować z sieci LONWorks. Są to wszystkie urządzania elektryczne i mechaniczne znajdujące sie w domu i jego otoczniu. Od najprostrzych jak źródło światłą, przez ekspres do kawy, system wentylacji do inteligentnego odkurzcza...

2.1.4       niezależnych podsystemów jak sytem alarmowy

2.1.5       niezależnych aktorów (jak np. terminal KD)

2.1.6       systemu działającego na PC (spełniającego różne funkcje jak np. wizualizacja, przeprogramowywanie sterowników, powiadamianie)

 
  1. Główne bloki systemu UNIHOME

 

3.1 Blok zarządzania energią składający się z podsystemów :

3.1.1       PzEWNW podsystem zarządzania wentylacją nawiewno-wywiewną,

3.1.2       PzEWG podsystem zarządzania wentylacją grawitacyjną

3.1.3       PzEGaz podsystem zarządzania gazowym systemem grzewczym na potrzeby CO+CWU

3.1.4       PzEDZESol podsystem zarządzania dodatkowym źródłem energii solarnej na potrzeby CO+CWU

3.1.5      PzDZEKom podsystem zarządzania dodatkowym źródłem energii z kominka na potrzeby CO+CWU

3.1.6       PzeDZPC (podsystem zarządzania energią z pompy ciepła]

3.1.7       PzDZEW podsystem pozyskiwania energii wiatrowej

 

3.2 Blok ochrony składający się z podsystemów:

3.2.1       PoSWIN podsystem sygnalizacji włamania i napadu

3.2.2       PoPPOŻ podsystem przeciw pożarowy 

3.2.3       PoCCTV/KD podsystem telewizji dozorowej i kontroli dostępu

3.2.4       PoGaz podsystem kontroli stężenia gazów zagrażających życiu człowieka

3.2.5       PoZal podsystem zabezpieczający przed zalaniem piwnic

 

 

3.3 Blok komfortu składający się z podsystemów:

3.3.1  PkSS podsystem sterowania świateł,

3.3.2  PkSU podsystem sterowania urządzeniami domowymi 

3.3.3  PkKlima podsystem sterowania klimatyzacją

3.3.4  PkPO podsystem podlewania ogrodu

 

 

3.4 Blok powiadamiania składający się z podsystemów:

3.4.1       PpTEL podsystem powiadamiania telefonicznego,

3.4.2       PpLok podsystem powiadamiania lokalnego (głosowego)

3.4.3        PpTV podsystem powiadamiania zdalngo

3.4.4        PpPC podsystem powiadamiania w lokalnym systemie komputerowym oraz sieci internet,

 

 

3.5 Blok analiz składający się z podsystemów:

3.5.1       PaZG, podsystem analizy zużyca mediów (prądu,gazu, wody)

3.5.2       PaZP podsystem analizy zużycia

3.5.3       PaSR podsystem analizy systemu rekuperacji energii

 

Wszystkimi tymi systemami zarządza UNIHOME BMS  – oparty na sieci LON WORKS.

 
 

System UNIHOME będzie mógł rosnąć razem z budynkiem i będzie nadawał się do rozbudowania nawet po kilku latach – bez zmian „w mózgu i kręgosłupie systemu” i co nie bez znaczenia bez rewolucji w procedurach postępowania w sytuacjach krytycznych.

 

System UNIHOME jest interaktywny na poziomie podsystemów ponieważ poszczególne moduły współdziałają między sobą i wspomagają decyzję BMS (lub same podejmują mniej lub bardziej krytyczne decyzje). Oczywiście mdecyzje mogą być proponowane czy nawet modyfikowane przez mieszkańców.

 System UNIHOME spełnia postawionę powyżej tezę o optymalnym systmie BMS ponieważ można powiedzieć, że jest to system:

 

1. Otwarty - może współpracować z dowolnymi urządzeniami w sieci (LONWorks) - standardowymi lub zrobionymi na zamówienie,

2. Modułowy – posiada funkcjonalne moduły mogące pracować niezależnie od BMS (na zasadzie wykonywania programów sterowników sieci LON), oraz ma mozliwość współpracy (przez standardowe interrfejsy) z kompletnymi systemami zewnętrznymi (CCTV, SWIN, KD).

3. Rozbudowywalny ponieważ w każdej chwili można go uzupełnić o kolejne moduły czy nawet całe podsystemy.

  

 No i co bardzo ważne, dostępny - ponieważ prawie wszystkie jego elementy sa produkowane w Polsce i mają nasze a nie Europejskie ceny.