Print This Page

Formularz rejestracyjny

Formularz zgoszenia do systemu wymiany informacji UNIHOME

1. Dane osobowe

Imię:      

Nazwisko:

Adres e-mail

Reprezntowana firma lub instytucja:

 

2. Cel wyorzystania zamówionych wyników:

 - tylko do użytku własnego, na potrzeby budowy mojego domu lub/i optymalnego wyboru instalacji energii odnawialnych

- do celów naukowych, powołania się w publikacji, prezentacji naukowej

- do celów komercyjnych, w celu wykorzystania w związku z prowadzeniem (jakiejkolwiek) działalności gospodarczej

 

3.  - Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych tym formularzu dla potrzeb promocji systemu UNIHOME (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883)